PETYCJA w sprawie osiedli peryferyjnych i Małopolskiego Kombinatu Nauki

Petycja w sprawie budowy Małopolskiego Centrum Nauki i Techniki na terenach „Nowej Huty Przyszłości” wraz z infrastrukturą dla Mieszkańców – kolej miejska, tramwaj, park, chodniki, kanalizacja  –  PROJEKT
 

Marszałek Województwa Małopolskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Infrastruktury

Szanowni Państwo,

Od dłuższego czasu coraz bardziej aktualne staje się pytanie o przyszłość terenów pohutniczych w związku z wygaszaniem wielkiego pieca i stopniowym ograniczaniem działalności hutniczej. Już teraz ogromne połacie Kombinatu stoją opustoszałe i niewykorzystane, a równocześnie pozostaje z nami problem pohutniczych nieużytków w rejonie Mogiły, Kujaw, Pleszowa, Branic, Ruszczy i Chałupek, które w wielu przypadkach sprawiają przygnębiające wrażenie, a nierzadko wymagają rekultywacji.

Kilkadziesiąt lat życia w cieniu Kombinatu spowodowało, że tereny okolicznych osiedli były zapomniane i pomijane przez władze Krakowa, które niechętnie inwestowały tu w budowę tak brakujących chodników, kanalizacji, placów zabaw czy urządzonych parków. Kombinat co prawda dawał pracę, ale równocześnie ograniczał rozwój tych terenów i był przeszkodą dla działalności rolniczej, a także stygmatyzował okoliczne tereny w oczach władz miasta, urzędników i wielu Krakowian. Sąsiedztwo Kombinatu sprawiało, że nie chciano inwestować w podstawowe udogodnienia cywilizacyjne dla Mieszkańców Pleszowa, Branic, Ruszczy, Kujaw, Wadowa, Łuczanowic, Kościelnik, Węgrzynowic czy Chałupek, takich jak chodniki czy kanalizacja, a zamiast tego lokowano w tym obszarze takie obiekty, których nie chciano budować bliżej centrum miasta – np. spalarnię odpadów, oczyszczalnię ścieków, głośny tor samochodowy. Obecnie czy tego chcemy czy nie, huta powoli kończy swoją działalność. Przemysł ciężki pozostanie tu w bardzo ograniczonym zakresie. Najgorsze co nas wszystkich mogłoby w tej sytuacji spotkać – to porzucenie tych terenów, opuszczone hale, osadniki i hałdy obsadzane lasami z zakazem wstępu, bez pomysłu na rekultywację i rozwój.

Osiedla położone za Kombinatem potrzebują w tej sytuacji światowej klasy obiektu, który stanie się rekompensatą za dziesięciolecia zaniedbań i upokorzeń – a nie kolejnych hal magazynowych, niczym pobliskie Brzegi czy Kokotów. Potrzebujemy obiektu przyciągającego Krakowian z całego miasta i turystów z całej Europy, który zmieni charakter okolicy i sprawi, że w końcu powstaną tu chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja, parki miejskie i place zabaw – zachowując równocześnie tereny rolnicze. Potrzebujemy obiektu, który wygeneruje odpowiedni ruch dla tak wyczekiwanej przez Mieszkańców kolei miejskiej i aglomeracyjnej, wraz z budową nowych przystanków SKA Kraków Węgrzynowice (Nowa Huta Północ), Kraków Kościelniki, Kraków Wyciąże i Kraków Przylasek Rusiecki. Takim obiektem niewątpliwie będzie Małopolskie Centrum Nauki i Techniki, które powinno powstać właśnie tutaj, a nie na terenach zielonych zabytkowych Błoń Czyżyńskich.

Cały projekt nazwany już przez Mieszkańców „Małopolskim Kombinatem Nauki” nawiązywałby do kompleksu DOV w Ostrawie – Witkowicach i zostałby zrealizowany przez już działającą spółkę „Kraków Nowa Huta Przyszłości”. Apelujemy zatem o odstąpienie od niechcianej przez Mieszkańców idei kontrowersyjnego „covideonu” w Czyżynach i przystąpienie do utworzenia „Małopolskiego Kombinatu Nauki” składającego się z następujących elementów:

 1. Małopolskie Centrum Nauki na działce w Branicach, Ruszczy lub Pleszowie, będącej w posiadaniu Spółki NHP.
 2. Małopolskie Centru Techniki na wzór Ostrawy na terenie Kombinatu, w opuszczonych halach, wraz z trasą turystyczną, obiektami sportowymi, kulturalnymi (np. hale koncertowe, sale teatralne, kino), gastronomicznymi.
 3. Nowy duży park miejski na zrekultywowanych terenach, wraz z wieżą widokową. Teren parku powinien płynnie, w naturalny sposób przechodzić w tereny rolnicze, stanowiące jego naturalne przedłużenie. Działalność rolnicza w tej okolicy powinna być zachowana, a Mieszkańcy żyjący z rolnictwa – wspierani przez władze publiczne (np. dotacje dla osób utrzymujących zadrzewienia śródpolne i przydrożne, dla retencji wody, dla utrzymania i remontu dróg śródpolnych i in.).
 4. Tereny rekreacyjne Przylasku Rusieckiego.
 5. Zachowanie, objęcie opieką konserwatorską i popularyzacja miejscowych zabytków – dwory, kościoły, kapliczki, towarzyszące im parki i ogrody przypałacowe, Kopiec Wandy, Kopiec Lutrów w Łuczanowicach, stare drzewa. Być może zlokalizowanie tu skansenu architektury drewnianej. Okoliczne osiedla mają mało wielowiekową historię, która zasługuje na zachowanie dla przyszłych pokoleń i poświęcenie jej stałej wystawy w ramach Małopolskiego Centrum Nauki (tego prawdziwego – a nie niechcianego „covideonu”).

Powyższy kompleks powinien stać się impulsem dla dawno potrzebnego stworzenia w tych okolicach brakującej infrastruktury, której się raczej nie doczekamy, jeżeli Małopolskie Centrum Nauki powstanie gdzieś indziej. Oprócz chodników, kanalizacji i światłowodu, apelujemy o zapewnienie obsługi komunikacyjnej całego kompleksu w następujący sposób:

 1. Jak najszybsza reaktywacja przystanku kolejowego Kraków Nowa Huta Północ – wraz ze zmianą nazwy na „Kraków Węgrzynowice”.
 2. Budowa przystanków kolejowych: Kraków Kościelniki, Kraków Wyciąże, Kraków Przylasek Rusiecki, a także w dalszej odległości: Kraków Kocmyrzowska, Kraków Zesławice (ul. Morcinka) i dworca dalekobieżnego wraz z peronami SKA Kraków Północ na os. Piastów. Niezależnie od tego – również linia kolejowa do Łęgu wraz z możliwym przedłużeniem do Placu Centralnego połączeniem z Dużą Obwodnicą (częściowo w tunelu, odcinek Łęg – Duża Obwodnica w dalszej przyszłości).
 3. Przedłużenie linii tramwajowej z Pleszowa do któregoś z przystanków kolejowych – Kraków Nowa Huta lub Kraków Kościelniki wraz ze stworzeniem parkingu park and ride i węzła przesiadkowego: samochód – kolej – tramwaj – autobus. Linia tramwajowa powinna być poprowadzona w ten sposób, by zapewnić dojazd do Małopolskiego Centrum Nauki oraz Małopolskiego Centrum Techniki. Małopolskie Centrum Nauki i Techniki powinno być doskonale skomunikowane transportem szynowym, podobnie jak to ma miejsce w Ostrawie. Należy nadmienić, że w każdym normalnym europejskim mieście nowe linie tramwajowe buduje się właśnie na „zielonej łące”, wyprzedzając powstanie zabudowy, bo jest to po prostu tańsze i łatwiejsze. Kraków również powinien w końcu zacząć postępować pod tym względem jak miasta niemieckie czy austriackie.

Równocześnie apelujemy do władz Województwa Małopolskiego, do Ministerstwa Kultury oraz służb konserwatorskich o podjęcie działań, które uchronią od dewastacji i zabudowy położone kilka kilometrów dalej zabytkowe Błonia Czyżyńskie – historyczne pole wzlotów Lotniska Rakowice-Czyżyny. Tereny Błoń Czyżyńskich powinny zostać objęte wpisem do rejestru zabytków i przekazane w zarząd Muzeum Lotnictwa Polskiego, które również jest ważnym elementem całej tej układanki. Błonia Czyżyńskie wraz z warszawskim Polem Mokotowskim zasługują na nadanie im Znaku Europejskiego Dziedzictwa, o co apelujemy do Ministerstwa Kultury. Natomiast Kraków i Nowa Huta powinny mieć kilka lokalnych centrów stanowiących atrakcję turystyczną, rozmieszczonych równomiernie. Patrząc od zachodu na wschód są to kolejno:

 1. Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną (ZOO, Las Wolski, Tyniec, Zakrzówek, Kopiec Kościuszki, Błonia),
 2. Stare Miasto wraz z Kazimierzem, Wesołą i Starym Podgórzem.
 3. „Międzymiasto” czyli rozległy Lotniczy Park Kulturowy – zachowane przed zabudową tereny zielone Lotniska Rakowice-Czyżyny w pakiecie z Muzeum Lotnictwa, Parkiem Lotników, Ogrodem Doświadczeń i Tauron Areną.
 4. Stara Nowa Huta wraz z Łąkami Nowohuckimi i dworem w Krzesławicach.
 5. Małopolski Kombinat Nauki, opisany w naszej petycji, wraz z zabytkowymi dworami, kościołami, kapliczkami, być może wraz ze skansenem architektury drewnianej w sąsiedztwie.
 6. Niepołomice wraz z Puszczą Niepołomicką i trasami rekreacyjnymi nad Wisłą po stronie niepołomickiej i krakowskiej jako naturalne przedłużenie opisanego powyżej pasma.

Kraków zasługuje na właśnie takie, szerokie i kompleksowe spojrzenie oraz znaczne dowartościowanie terenów położonych pomiędzy Kopcem Wandy a Niepołomicami i Pobiednikiem. Jest to ważne również w kontekście odciążenia Starego Miasta od nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego, przedstawienia Krakowa w o wiele szerszej perspektywie, unikając przy tym krótkowzroczności i niszczenia zabytków pod pretekstem popularyzacji nauki, jak to obecnie ma miejsce w Czyżynach.
Petycję można podpisać tutaj:

https://www.petycjeonline.com/kombinatnauki

Czytaj też:

Małopolski Kombinat Nauki. Zobaczcie, jak świetnie Ostrawa zagospodarowała tereny pohutnicze

TOP-10 najlepszych tras rolkarskich pod Tatrami

Lato w pełni, pora wybrać się na rolki. Najlepsze i najdłuższe trasy są na Podtatrzu – po polskiej i słowackiej stronie granicy, w tym jedna transgraniczna (Nowy Targ – Trstena, najbardziej znana). Szczegółowy opis można znaleźć w przewodniku rolkarskim, natomiast pomyślałem, że warto zrobić również wersję skrótową, dla tych którzy chcą się szybko rozeznać w temacie. Poniżej – krótki ale treściwy opis TOP-10 najlepszych tras pod Tatrami wraz ze zdjęciami i skrótową informacją, jak do nich dotrzeć.

Czytaj dalej TOP-10 najlepszych tras rolkarskich pod Tatrami

Małopolski Kombinat Nauki. Zobaczcie, jak świetnie Ostrawa zagospodarowała tereny pohutnicze

To już raczej nieuchronne. Po kilkudziesięciu latach produkcji, działalność hutnicza na terenie nowohuckiego Kombinatu jest sukcesywnie wygaszana. Możemy i powinniśmy ten proces spowalniać, by jednak utrzymać produkcję, ale procesów gospodarczych nie oszukamy, ekonomii nie zmienimy. Wielki piec raczej pozostanie wygaszony na stałe, z ogromnego terenu Kombinatu dotychczasowa działalność hutnicza pozostanie może na 20 procentach obszaru. Już teraz powinniśmy podjąć działania nad sensownym zagospodarowaniem pozostałych terenów, tak by zapewnić miejsca pracy, dać tym obszarom nowe narzędzia do rozwoju, zachować dla potomnych cenne przemysłowe dziedzictwo, wreszcie – zmienić charakter okolicy na bardziej przyjazny do życia dla mieszkańców Pleszowa, Branic, Chałupek, Ruszczy, Wadowa, Łuczanowic czy Krzesławic. To mieszkańcy osiedli otaczających Kombinat powinni być w tym procesie najważniejsi. Dlatego zanim napisałem ten tekst, zapytałem ich o zdanie w internetowej ankiecie, którą można znaleźć pod tym linkiem.

Czytaj dalej Małopolski Kombinat Nauki. Zobaczcie, jak świetnie Ostrawa zagospodarowała tereny pohutnicze

Мокотовське поле — історичний аеропорт, великий парк та українські вишиванки

Якщо живете у польській столиці або це місто Вам цікаве, Ви обов’язково повинні звернути на Мокотовське поле — величезний парк розташований недалеко центру міста. Це місце не так відоме українцям, як Королівський замок, Старе Місто, вулиця Маршалковська чи парк Королівські Лазеньки – тим більше варто присвятити йому кілька слів.
Мокотовське поле розташоване 2 км на південь від Центрального залізничного вокзалу та Палацу культури. Тобто з самого центру столиці туди дістанемось пішки за 20-30 хвилин. Тут знаходиться також станція метро Pole Mokotowskie. Парк має площу аж 73 гектари і є одним із найбільших парків у Польщі. Велика зелена площа та сусідство варшавського “City” дає підстави називати це місце “варшавським Central Park-ом”, через аналогію до його американського взірця.

Мокотовське поле було в XIX сторіччі військовим комплексом. Пізніше, на початку ХХ сторіччя, тут заснували перший на польських землях аеропорт. Саме цей факт дуже важливий — тут (а також на краківському історичному аеропорту Раковіце-Чижини) творилася європейська авіація. Сьогодні на цей факт звертають увагу активісти, котрі хочуть пригадати та популяризувати у Польщі та за кордоном історію авіації. З цією метою була створена група на Фейсбуці “Pole Mokotowskie – sympatycy dawnego lotniska”, до якої сердечно запрошуємо.

Мокотовське поле відоме також українській спільноті у Варшаві. Тут проводилися “паради вишиванок” та українські пікніки. У цих веселих подіях брали участь сотні людей — українських та польських мешканців столиці.

Парк Мокотовське поле — це також культове місце зустрічей варшавської спільноти ролеристів. Умови для катання на роликах тут чудові, є тут ціла мережа асфальтових стежок, а атмосфера великого парку сприяє активності на роликах та скейтборді, а також інтеграції скейт-спільноти.

Якщо ви є на Фейсбуці — щиро запрошуємо до групи “Pole Mokotowskie – sympatycy dawnego lotniska”. Постараємось публікувати там час від часу також матеріали українською мовою. Група доступна за посиланням:

https://www.facebook.com/groups/polemokotowskie/
Малопольське воєводство запустило транскордонні автобуси, які з’єднали польські і словацькі Татри

Тринадцять років з моменту вступу до Шенгену – саме стільки мешканці та туристи, які відпочивають у Татрах, чекали на транскордонний автобус, який з’єднав польську та словацьку частину гір. Донедавна між Закопаним та словацькими Західними Татрами неможливо було дістатись громадським транспортом — жоден автобус не їздив. Транскордонний громадський транспорт запустило в листопаді 2019 року управління Малопольського воєводства. Це перший випадок у Польщі, коли регіональне самоврядування відкрило некомерційне автобусне сполучення, яке перетинає державний кордон. Автобус курсує за маршрутом Татранська Буковіна — Закопане — Західні Татри — Нижній Кубін і він фінансований польськими платниками податків, завдяки чому ціна квитків дуже сприятлива.
Нагадаймо: Татри — це найвищий гірський масив Карпат. Близько 75% Татрів розташовані на території Словаччині, там знаходяться також найвищі точки Татрів, в тому числі гора Герлах (2655 метрів), а також популярні курорти. У словацьких Високих Татрах це зокрема: Старий Смоковець, Татранська Ломниця та Штрбське Плесо, натомість популярні курорти у словацьких Західних Татрах, це — Оравіце, Зуберець, Рогаче. Саме до цих західнотатранських словацьких курортів можна тепер зручно і дешево доїхати з Закопаного автобусом, який відкрила регіональна влада Малопольського воєводства.

Ціна квитка залежна від відстані, його можна купити безпосередньо у водія. Вона становить від 80 євроцентів до 4,60 євро. Можна платити у євро або у злотих. Автобус курсує щодня, можна ним подорожувати також всередині даної країни, між сусідніми селами – він функіонує як місцевий громадський транспорт, причому уможливлює також подорож до сусідньої країни. Розклад та ціни доступні на сайті www.eurolinia.pl (польська мова) та www.eurolinka.sk (словацька мова).

З думкою про українських туристів, створено також україномовну групу на Фейсбуці  “Польські та словацькі Татри”, яка доступна за посиланням: www.facebook.com/groups/tatryUA

Розклад руху створений таким чином, щоб він був зручний для туристів, які перебувають у польській або словацькій частині Татрів і хочуть поїхати на одноденну екскурсію на інший бік кордону (виїхати зранку, повернутись після обіду або ввечері). Це особливо важливе для любителів гірських походів у районі Хохоловської долини у польських Західних Татрах. Після входу на вершину, туристи нарешті зможуть зійти на другий бік кордону та повернутись ввечері автобусом до Закопаного. Звісно, те ж саме можна сказати про екскурсії зі Словаччини до Польщі і повернення автобусом увечері на словацький бік.

Завд’яки автобусу, туристи які перебувають у польських Татрах зможуть відвідати словацькі аквапарки, Брестову печеру, роликові траси (Оравіце), а також середньовічні Оравські замки. Натомість особи, котрі перебувають у словацьких Західних Татрах зможуть відвідати дуже цікавий курорт Закопане, де можна пересісти на автобус або потяг до Кракова.

Автобус було відкрито на прохання активістів польсько-словацької ініціативи “Польща-Словаччина-автобуси”, яку заснував автор цієї статті. На нашу думку, щоб говорити про справжню євроінтеграцію у цій частині континенту, недостатньо ліквідувати паспортну перевірку на кордоні, потрібно також створити єдину польсько-словацьку систему громадського транспорту для цілого Татранського регіону. За цим має піти більша інтеграція звичайних мешканців, котрі завдяки автобусам будуть частіше відвідувати сусідів, з часом обиратимуть працевлаштування або навчання за близьким кордоном. Наразі це перше транскордонне сполучення, однак не виключено, що з’являться наступні. Як це все впливе на польсько-словацьку євроінтеграцію, покаже час, однак чиновники є налаштовані дуже оптимістично.

Якуб Логінов

Розклад руху та ціни квитків:  www.eurolinia.pl

Група на FB:  www.facebook.com/groups/tatryUA
Wakacyjne weekendowe pociągi Muszyna – Poprad znów kursują! Propozycje wycieczek z transgranicznym pociągiem

W 2019 roku na tory po raz pierwszy od 9 lat wróciły transgraniczne pociągi Muszyna – Poprad. To efekt starań społeczników z obu krajów, którzy zabiegali o reaktywację polsko-słowackich połączeń. Ubiegłoroczne połączenia miały charakter pilotażowy i zakończyły się ogromnym sukcesem frekwencyjnym – skala popularności pociągów przerosła wszelkie oczekiwania. Dzięki temu pociągi wróciły na tory również tego lata – w sezonie 2020 kursują od 27 czerwca do 29 sierpnia.

Czytaj dalej Wakacyjne weekendowe pociągi Muszyna – Poprad znów kursują! Propozycje wycieczek z transgranicznym pociągiem

Granica otwarta, rusza autobus transgraniczny łączący polskie i słowackie Tatry. Jak zaplanować wycieczkę i jakie miejsca odwiedzić?

Autobusy transgraniczne wróciły na swoją trasę! Od środy 24 czerwca stało się w końcu to, na co czekaliśmy od dawna – po wielu latach starań można w końcu pojechać samorządowym autobusem na słowacką stronę Tatr albo wyjść na grań tatrzańską, zejść na słowacką stronę i bezpiecznie wrócić wieczorem do domu. Podajcie dalej, bo to ważna informacja.

Czytaj dalej Granica otwarta, rusza autobus transgraniczny łączący polskie i słowackie Tatry. Jak zaplanować wycieczkę i jakie miejsca odwiedzić?

Pole Mokotowskie – brat bliźniak Lotniska Rakowice-Czyżyny

Kraków, Warszawa – wspólna sprawa. Tak można zacząć ten wpis o dwóch historycznych lotniskach, które powstały i funkcjonowały niemal w tym samym czasie i z których jako naród możemy być dumni. O tym, dlaczego krakowianie powinni się zainteresować Polem Mokotowskim i co z tego wynika – przeczytają Państwo w poniższym tekście.
Dwie historyczne stolice, dwa wielkie miasta o dumnej historii, dwa zabytkowe lotniska. Rakowice-Czyżyny i Pole Mokotowskie więcej łączy, niż dzieli. Powstanie obu lotnisk miało miejsce w okresie tuż przed I wojną światową, ich rozkwit to okres międzywojenny, a schyłek i likwidacja nastąpiły we wczesnym PRLu.

Co ważne – w obu przypadkach mamy tu do czynienia z tym aspektem dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski, które jest mi szczególnie bliskie. Postęp techniczny, nowe trendy, realizacja marzeń i pasji, na miarę swojej epoki. Wspaniałe osiągnięcia i sukcesy. Pozytywny i budujący aspekt polskiej historii, oparty o naukę, technikę i sukcesy, a także zieleń i rekreację, a nie tylko historię przegranych powstań i klęsk wojennych.

Lotnisko Mokotowskie powstało w 1910 roku, lotnisko Rakowice-Czyżyny w roku 1912. Oba w czasie swojego funkcjonowania odegrały ogromną rolę w rozwoju polskiego lotnictwa. To właśnie tu działa się historia – i to taka na skalę ogólnoeuropejską. W obu przypadkach jednak ta lotnicza historia wymaga lepszego niż obecnie upamiętnienia i ochrony.

I tu przechodzimy do meritum. Otóż na terenie Lotniska Rakowice-Czyżyny powstało jedyne w Polsce i jedno z niewielu w Europie Muzeum Lotnictwa. Krakowskie lotnisko mimo okrajania i zabudowy wciąż wygląda jak lotnisko i ma szansę zachować swój historyczny charakter – oczywiście o ile uda się zablokować plany zbudowania tu Cogiteonu wraz z betonową siecią dróg, placów i parkingów, które bezpowrotnie zniszczą to miejsce. Mamy więc widoczne lotnicze dziedzictwo – ale też widmo jego rychłej utraty, bezpowrotnego zniszczenia dla doraźnych korzyści pewnego wąskiego lobby.

Z kolei na terenie Pola Mokotowskiego powstał ogromny park. Ma on powierzchnię 73 hektarów i jest większy, niż największy w Krakowie Park Lotników Polskich (60 ha). To taki „warszawski Central Park”. Odpowiednik tego, czego chcą Krakowianie, którzy podpisali petycję w sprawie utworzenia „Krakowskiego Central Parku” na naszym dawnym lotnisku w Czyżynach – link do petycji to: www.petycjeonline.com/parklotnisko

Pole Mokotowskie nie ma jednak aż tak wyraźnego lotniczego charakteru, jak zagrożone zabudową Błonia Czyżyńskie. To jednak można zmienić – nawet nie tyle poprzez przebudowę parku, ale poprzez różne imprezy lotnicze i wystawy czasowe. Moim pomysłem jest m.in. zorganizowanie na Polu Mokotowskim czasowej wystawy lotniczej na bazie eksponatów wypożyczonych z Muzeum Lotnictwa Polskiego. Oczywiście odpłatnie, tak by niedofinansowane przez poprzednie i obecne władze Małopolski muzeum choć trochę zarobiło i zyskało środki na realizację swoich celów statutowych. Budżet ogromnie zasłużonej instytucji jaką jest Muzeum Lotnictwa, opiekującej się nie tylko eksponatami ale też przyległym do muzeum parkiem, jest dwukrotnie niższy, niż budżet nieistniejącego de facto Cogiteonu. Fajne jest wspieranie nauki i tworzenie nowych instytucji, ale miejmy świadomość, kosztem czego jest to robione. Otóż kosztem rażącego okrojenia i niedoinwestowania innej wojewódzkiej instytucji kultury, jaką jest Muzeum Lotnictwa. Kosztem braku środków na odbudowę hangarów i dokupienie terenów od Politechniki i prywatnych właścicieli na cele związane z powiększeniem Lotniczego Parku Kulturowego. I wreszcie, kosztem braku zabezpieczenia unikalnych eksponatów, w tym wydobytego z dna Bałtyku samolotu, który niszczeje na deszczu.

Moją intencją jest powiązanie ze sobą obu tematów i integracja krakowskiej oraz warszawskiej społeczności, dla której ważne jest któreś z tych miejsc. Krakowianie mogą pomóc Warszawiakom w przypomnieniu i odkryciu na nowo lotniczego dziedzictwa Pola Mokotowskiego. Nasi warszawscy przyjaciele pomogą natomiast zwrócić uwagę Polski i Europy na problem niszczenia przez instytucje publiczne Błoń Czyżyńskich – historycznej łąki otaczającej pas startowy, na której podobnie jak na Polu Mokotowskim rodziła się lotnicza historia Polski.

O szczegółach będziemy informować m.in. na Facebooku. Zapraszam serdecznie do grupy „Pole Mokotowskie – sympatycy dawnego lotniska”. Będę też wdzięczny za wszelką możliwą pomoc w popularyzacji tej grupy – w tym zaproszenie do niej waszych znajomych z Krakowa, Warszawy, a także pasjonatów lotnictwa i historii. Link do grupy:

www.facebook.com/groups/polemokotowskie

Jakub Łoginow

Fot. „HISTORIA POLSKI 1914-1939” Narodowe Archiwum Cyfrowe (Sygnatura: 1-W-3072-1)
Remont ulicy Cichociemnych AK w ramach uczczenia żołnierzy Armii Krajowej

Trwają konsultacje dotyczące formy upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej. Poprzyj mój pomysł, by w ramach upamiętnienia AK miasto wyremontowało ze środków ogólnomiejskich ulicę Cichociemnych AK w Czyżynach. Ulica jest w fatalnym stanie i nie świadczy to dobrze o bohaterach, którzy są jej patronami. Remont powinien być poprzedzony podłączeniem okolicznych domów do kanalizacji. Po wykonaniu remontu proponuję zorganizowanie Święta Ulicy Cichociemnych AK – wydarzenia integrującego Mieszkańców, przypominającego historię ulicy i jej patronów.

Jak poprzeć tę inicjatywę?  Pobierz i wypełnij formularz konsultacyjny

a następnie zgodnie z informacją Urzędu Miasta należy:

• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres dialoguj@um.krakow.pl;
• wypełniony formularz można przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków;
• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Brackiej 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00;
• przekazać podczas dyżurów konsultacyjnych.


Polub moją stronę na Facebooku i bądź na bieżąco