Kraków

Mój pomysł Kraków to miasto zielone, pozbawione smogu, przyjazne pieszym (w tym osobom niepełnosprawnym, rodzicom z wózkami dziecięcymi, rolkarzom), rowerzystom i pasażerom komunikacji miejskiej, równocześnie ze sprawnym systemem parkingowym nie antagonizującym mieszkańców. To miasto z dużymi parkami oraz nowymi lasami na obrzeżach, o które z sukcesami zabiegam w ramach prowadzonej przeze mnie kampanii społecznej „Lasy dla Krakowa”.

Kraków o który zabiegam to miasto ze sprawnie działającą Szybką Koleją Miejską, w tym pociągami międzydzielnicowymi na Dużej i Małej Obwodnicy Kolejowej wraz z odnogą do Łęgu i Placu Centralnego. To równocześnie miasto pokryte w całości planami przestrzennymi, które chronią tereny zielone, a równocześnie pozwalają na dynamiczny rozwój dzięki zaplanowaniu wyższej zabudowy w miejscach dobrze skomunikowanych koleją miejską czy liniami szybkiego tramwaju.

Moim skromnym wkładem w realizację powyższej wizji miasta są kampanie społeczne, które koordynuję lub w których uczestniczę. Dzięki współpracy z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, urzędnikami i decydentami udaje się dość skutecznie realizować ich cele. Poniżej – krótki opis inicjatyw, w które jestem zaangażowany.

Lasy dla Krakowa

Impulsem do założenia tej inicjatywy był pomysł powiększenia Lasu Witkowickiego – malowniczego uroczyska na północy Krakowa, z ogromnym potencjałem. Poprzez zalesienie okolicznych łąk, nieużytków i pól uprawnych jest szansa na powstanie w tych okolicach ogromnego kompleksu leśnego porównywalnego z Lasem Wolskim. Podobne duże kompleksy leśne powinny powstać także w Nowej Hucie, Rybitwach i w kilku innych miejscach na obrzeżach naszego miasta.

Pierwsze działania w tym kierunku podjąłem w 2014 roku, a rok później sformułowałem postulat, by Kraków przyjął Powiatowy Program Zwiększania Lesistości zakładający co najmniej podwojenie powierzchni lasów miejskich. Dzięki żmudnej i konsekwentnej pracy udało się – radni przyjęli uchwałę w sprawie zalesień, powstał postulowany przez nas dokument, a w 2016 roku Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął pierwsze zalesienia. Dzięki naszej inicjatywie, w ciągu najbliższych dwóch lat ma powstać ponad 200 hektarów lasów – głównie w Nowej Hucie i Witkowicach. Rewitalizowane są również już istniejące kompleksy leśne – przykładem jest zapomniany i obecnie niedostępny Las Prądnicki koło Parku Reduta, który wkrótce zostanie formalnie przekwalifikowany w las komunalny, uprzątnięty i przekazany mieszkańcom.

Kolejnym pomysłem realizowanym w ramach „Lasów dla Krakowa” są duże parki. Mowa m. in. o Lotniczym Parku Centralnym, który mógłby powstać dzięki schowaniu pod ziemię fragmentu ruchliwej Alei Jana Pawła II i połączeniu w ten sposób obu części Parku Lotników i parku przy Muzeum Lotnictwa w jedną, spójną przestrzeń, nie poprzecinaną barierami.
Więcej na ten temat na stronie Lasy dla Krakowa na Facebooku: www.facebook.com/lasydlakrakowa

oraz w poniższych artykułach:

Program zalesiania jest realizowany. Powstaje duży las w Branicach i jest szansa na Lasy Prądnickie

Lotniczy Park Centralny dla Krakowa: schowajmy al. Jana Pawła II pod ziemię i połączmy obie części Parku Lotników

Kolej Miejska na małej i dużej obwodnicy

Szybka kolej miejska to moje oczko w głowie, jeśli chodzi o rozwiązania transportowe dla Krakowa. Przez kilka lat mieszkałem w Trójmieście, gdzie popularna SKM-ka jest podstawowym i bardzo sprawnym środkiem transportu między dzielnicami. W Krakowie może być podobnie, dzięki budowie nowych przystanków, w tym uruchomieniu przewozów kolejowych na obu obwodnicach towarowych: Małej (przez Olszę i Grzegórzki) oraz Dużej (przez Prądnik Biały, Witkowice, Osiedle Piastów, Wzgórza Krzesławickie i Przylasek Rusiecki).

Moim ogromnym sukcesem jest przygotowana przeze mnie Uchwała Rady Miasta w sprawie budowy tymczasowych przystanków kolejowych na Małej i Dużej Obwodnicy, którą dzięki mojej mediacji radni przyjęli jednogłośnie. Co prawda realizacja uchwały się opóźnia, ale powstał już przystanek Kraków – Olsza oraz studium wykonalności dla kolei miejskiej.
Więcej na ten temat w tym materiale z Radia Kraków z moim udziałem.

Kraków dla rolkarzy, deskorolkarzy i pieszych

Od 2016 roku koordynuję kampanię społeczną „Kraków dla rolkarzy i deskorolkarzy” (wcześniej pod inną nazwą). Jestem autorem pierwszej w Polsce Uchwały Rolkarskiej i Uchwały o budowie skateparków w każdej dzielnicy – obie przyjęte jednogłośnie przez radnych. Efektem naszych działań jest rezygnacja ze stosowania przez Kraków z nieprzyjaznej rolkarzom, ale też innym pieszym, fazowanej kostki i płyt chodnikowych. Od 2018 roku w nowych i remontowanych chodnikach stosowana jest już nawierzchnia niefazowana (czyli pozbawiona rowków), w tym chodniki z asfaltu.
Więcej:   www.facebook.com/krakowdlarolkarzy

Zachęcam do zapoznania się z zapisem video dyskusji nad uchwałą oraz z moim wystąpieniem na Radzie Miasta:

Ratujmy Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

Kraków jest miastem wyjątkowym nie tylko ze względu na swoje zabytki, ale także ze względu na fakt, że już w odległości 2 km od Wawelu zaczyna się przepiękny park krajobrazowy, z lasami, skałkami, cennymi przyrodniczo łąkami, wzgórzami i jaskiniami. Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, w skład którego wchodzi m. in. Zakrzówek, Skałki Twardowskiego, Górka Pychowicka, Kopiec Kościuszki, Lasy Tynieckie i Las Wolski, to jedne z miejsc w Krakowie, które kocham i za które dałbym się pokroić. Dlatego gdy w 2015 i 2016 roku były plany zniszczenia tych pięknych terenów m. in. poprzez budowę Trasy Pychowickiej w wariancie naziemnym, nie wahałem się ani chwili i podjąłem interwencję, mimo że naraziłem się wskutek tego na poważne problemy ze strony władz miasta, trwające do dziś.

Koordynatorem inicjatywy Ratujmy Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy jest Piotr Ciochoń – aktywista skutecznie walczący o ochronę Zakrzówka, Bodzowa i innych cennych terenów. Bardzo się cieszę, że mogę z nim współpracować i że wspólnie udało się zrobić tyle fajnych rzeczy.

Sukcesy:
– powstaje plan ochrony parku krajobrazowego – główny postulat naszej inicjatywy,
– po ośmiu latach vacatu Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego doczekał się wreszcie dyrektora, nastąpiła też zmiana na stanowisku kierownika oddziału krakowskiego. Nowy dyrektor – pan Marcin Guzik oraz kierownik – pan Piotr Dmytrowski, to osoby autentycznie zaangażowane w sprawy ochrony przyrody i kompetentne, które wniosły nową jakość w tę wcześniej nieco bezwolną instytucję,
– udało się powstrzymać zniszczenie Jaskini Wiślanej – Trasa Pychowicka nie będzie realizowana w pierwotnym przebiegu zakładającym zniszczenie tej cennej jaskini, najprawdopodobniej zejdzie do tunelu,
– udało się powstrzymać zabetonowanie Kamieniołomu Bodzów wraz z jego cennymi zielonymi okolicami. Powstaje tam postulowany przez nas Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy,
– udało nam się przyspieszyć powstawanie planów miejscowych chroniących te piękne tereny,
– powstają dwa nowe użytki ekologiczne: Łąki Pychowickie i Jaskinia Wiślana.
Więcej na temat naszej wspólnej inicjatywy: www.facebook.com/rbtpk

Więcej na temat mojej działalności i pomysłów na Kraków na moim profilu na Facebooku i Twitterze. Zachęcam do polubienia / obserwowania:

Facebook:   www.facebook.com/glosujnakube

Twitter:    www.twitter.com/KubaLoginow