Małopolska

Sejmik to chyba najbardziej niedoceniana instytucja samorządowa. Większość mieszkańców nie za bardzo orientuje się, kto jest radnym Sejmiku i czym się zajmuje, również dziennikarze rzadko relacjonują obrady Sejmiku i jego komisji.

Tak nie powinno być – wbrew pozorom Sejmik i Urząd Marszałkowski są bardzo ważnymi instytucjami, decydującymi nie tylko o sprawach regionu, ale wprost o sprawach Krakowa. Dlatego tak ważne jest, by radni miejscy i dzielnicowi byli przygotowani do skutecznej i merytorycznej współpracy z tym szczeblem samorządu ponad podziałami politycznymi, niezależnie od tego, kto aktualnie rządzi w województwie.

Kilka przykładów na to, jak ważna jest współpraca radnych miejskich i dzielnicowych z samorządem wojewódzkim i pilnowanie w nim spraw ważnych dla miasta i dzielnicy:
– to właśnie dzięki uchwale antysmogowej Sejmiku, w przyszłym roku w Krakowie wejdzie w życie całkowity zakaz palenia węglem, a w gminach okołokrakowskich już dziś nie wolno palić złej jakości węglem i montować nowych pieców – kopciuchów. Jakość powietrza w Krakowie wprost zależy od decyzji Sejmiku i Marszałka,
– Prezydent Jacek Majchrowski chwali się wieloma inwestycjami typu kładki, ścieżki rowerowe itp., ale w wielu przypadkach powstały one dzięki dotacjom z Województwa, miasto sfinansowało jedynie niewielki odsetek kosztów (często kilkanaście procent).

– do Województwa Małopolskiego należą tak ważne obiekty, jak krakowskie Muzeum Lotnictwa wraz z parkiem i pasem startowym, Szpital im. Jana Pawła II, wiele obiektów kultury,
– Województwo to także kolej miejska (SKA) i trasy rowerowe VeloMałopolska, a także autobusy transgraniczne w rejonie Tatr, nad którymi pracuję.

Radny miejski i dzielnicowy musi umieć zabiegać o wsparcie województwa dla projektów ważnych dla miasta i dzielnicy. Często są to sprawy, które wprost dotyczą komfortu życia mieszkańców naszego osiedla i najbliższego sąsiedztwa, czego przykładem jest wojewódzki park przy Muzeum Lotnictwa – ulubione miejsce rekreacji mieszkańców Dzielnicy III i dzielnic nowohuckich.

JAKUB ŁOGINOW – MOJA AKTYWNOŚĆ W SPRAWACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Moja działalność społeczna nie ogranicza się do spraw związanych z miejskim szczeblem samorządu, aktywnie pracuję jako ekspert i aktywista nad projektami leżącymi w gestii Marszałka, a które bezpośrednio dotyczą krakowian.

Autobusy transgraniczne

Jako zewnętrzny ekspert oraz bezpartyjny aktywista współpracuję przy projekcie uruchomienia dawno oczekiwanych przez mieszkańców autobusowych połączeń użyteczności publicznej między polską a słowacką częścią Tatr. Pod koniec 2018 roku ma ruszyć pierwsze połączenie Zakopane – Sucha Hora – Zverovka (Dolina Rohacka w słowackich Tatrach Zachodnich). Jeżeli zostanę radnym miejskim, jednym z moich priorytetów będzie kontynuacja projektu i uruchomienie bezpośredniego połączenia z Krakowa na Słowację. Koszt biletu to ok. 30 złotych, połączenie umożliwi wyjazd rano z Krakowa na szlak w słowackich Tatrach i powrót tego samego dnia wieczorem, bez potrzeby zajeżdżania do Zakopanego. Autobusem można będzie także dotrzeć np. do Popradu, Jaskini Bielskiej, na kładkę w koronach drzew w Żdiarze czy na trasy rolkarskie na słowackim Spiszu, ale także do Białki i Bukowiny Tatrzańskiej. Nareszcie można będzie się wybrać do Białki/Bukowiny oraz w słowackie Tatry na jednodniową wycieczkę (w tym na narty lub rolki) bez konieczności jazdy samochodem, co jest szczególnie istotne w przypadku górskich wycieczek (wchodzisz na szlak z jednej strony Tatr, wracasz inną drogą).

Rolkostrada i skatepark przy Muzeum Lotnictwa

To mój projekt, który złożyłem do budżetu obywatelskiego Małopolski. Głosowanie zaczyna się 10 września i potrwa do października. Jeśli wygra, realizacja nastąpi już w 2019 roku.

Projekt ten traktuję jako początek większego pomysłu na nieco zapomniany wojewódzki park przy Muzeum Lotnictwa. Jeżeli wygra projekt w budżecie obywatelskim, w kolejnych krokach chciałbym zadbać o rewitalizację parku m. in. poprzez nasadzenie większej ilości drzew oraz utworzenie stawu rekreacyjnego wraz z plażą lub otwartego basenu kąpielowego (kwestia do dyskusji). W ramach prowadzonej przeze mnie inicjatywy „Lasy dla Krakowa” zaproponowałem też, by schować pod ziemię fragment al. Jana Pawła II i połączyć w ten sposób obie części Parku Lotników wraz z wojewódzkim parkiem przy Muzeum Lotnictwa. Powstałby w ten sposób naprawdę duży park niepoprzecinany barierami, jakiego Kraków od dawna potrzebuje. Realizacja kosztowałaby do 100 milionów złotych i byłaby możliwa pod koniec przyszłej kadencji, ale już teraz trzeba o to zabiegać.
Szczegóły:  http://porteuropa.eu/lotniczyparkcentralny/

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe to kolejna ważna instytucja, która podlega marszałkowi. Na terenie Krakowa znajduje się fragment parku Tenczyńskiego oraz Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, który obejmuje tak cenne obszary, jak Las Wolski, Kopiec Kościuszki, Zakrzówek, Skałki Twardowskiego, Górka Pychowicka, Tyniec i Lasy Tynieckie oraz okoliczne uroczyska, łąki, skałki, jaskinie i kawerny.

Skuteczna ochrona tych pięknych terenów przed zabetonowaniem to jeden z moich największych sukcesów i jestem bardzo dumny z tego, że się udało – mimo że wydawało się to niemożliwe. Gdy w 2015 roku wraz z Piotrem Ciochoniem rozpoczęliśmy starania o skuteczną ochronę Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego był dość bezwolną instytucją, o istnieniu której prawie nikt nie wiedział. Nie było planu ochrony parku, Zespół Parków od ośmiu lat nie miał dyrektora a jedynie pełniącego obowiązki, instytucja nie komunikowała się z mieszkańcami, nie podejmowała skutecznych interwencji. Na ten temat można przeczytać w moim artykule w Gazecie Wyborczej:
Wraz z Piotrem Ciochoniem, w ramach prowadzonej przez nas inicjatywy Ratujmy Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, udało nam się całkowicie zmienić sytuację. Nasze sukcesy:

1. Zmieniła się dyrekcja Zespołu Parków. Nowy dyrektor i kierownik krakowskiego oddziału to osoby kompetentne, energiczne i autentycznie zaangażowane w sprawy parków.
2. Powstał projekt planu ochrony Parku, który jeszcze w tej kadencji będzie przyjęty przez Sejmik – to podstawowy dokument dla tych terenów, którego bardzo brakowało.
3. Powstały plany miejscowe chroniące tereny parku przed zabudową – udało nam się przyspieszyć procedury planistyczne.
4. Powstają dwa wywalczone przez nas użytki ekologiczne i jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
5. Udało się powstrzymać budowę Trasy Pychowickiej w wariancie nadziemnym rozcinającym park na pół, Trasa prawdopodobnie zejdzie do tunelu – jest to efekt olbrzymiej presji społecznej na Prezydenta Miasta Krakowa, którą wytworzyliśmy.
6. Zespół Parków Krajobrazowych wyszedł do ludzi: prowadzi działania edukacyjne, organizuje wycieczki dla mieszkańców, jest aktywny na Facebooku.

Współpraca polsko-słowacka

Małopolska graniczy z dwoma słowackimi regionami: Krajem Żylińskim i Krajem Preszowskim. Niestety, aż do 2017 roku współpraca między naszymi regionami praktycznie nie istniała: delegacje województwa wolały jeździć na spotkania ze swoimi odpowiednikami do dalekich regionów, zamiast skupić się na naszym najbliższym sąsiedztwie.

Jako aktywista i ekspert podjąłem się społecznie mediacji po obu stronach granicy, której celem było nawiązanie na nowo współpracy obu sąsiednich regionów po wielu latach braku kontaktów. W lutym 2018 udało mi się zorganizować przełomowe, pierwsze od wielu lat spotkanie władz Małopolski i Kraju Żylińskiego w Trstenie, na które również zostałem zaproszony jako jedyny przedstawiciel strony społecznej oraz inicjator tych rozmów. Omówiliśmy konkretne tematy dot. transportu, tras rowerowo-rolkarskich i wspólnej walki ze smogiem. To już się dzieje, nie była to tylko kurtuazyjna wizyta, ale rozpoczęcie nowego etapu współpracy, nowych projektów, które są już realizowane. To ogromna satysfakcja, że mogłem to zainicjować, a moje starania zostały docenione przez władze i urzędników z obu regionów.

Analogicznie, po wielu miesiącach starań udało mi się na nowo rozwinąć współpracę Małopolski z Krajem Preszowskim. Podczas spotkania w Popradzie 3 lipca 2018 z udziałem m. in. wicemarszałka Lipca zainicjowaliśmy 5 tematów, które pilotuję i na które nadal chciałbym mieć realny wpływ po wyborach, obojętnie w jakim charakterze:
1. Autobusowe połączenia transgraniczne Nowy Targ – Łysa Polana oraz Kraków – Poprad
2. Współpraca w walce ze smogiem
3. Uruchomienie połączeń kolejowych Poprad – Krynica skomunikowanych z pociągami Krynica – Kraków
4. Reaktywacja transgranicznych szlaków turystycznych w Tatrach: Tomanowa Przełęcz, Wrota Chałubińskiego, Stara Roztoka/Biała Woda
5. Rozwój tras rolkarskich oraz transgranicznej turystyki rolkarskiej w Małopolsce i Kraju Preszowskim.

Od dłuższego czasu powtarzam, że kluczem do rozwiązania wielu problemów Krakowa i krakowian oraz dla poprawy jakości życia mieszkańców Krakowa jest ścisła współpraca pomiędzy miastem, w tym dzielnicami Krakowa, a województwem. W Radzie Miasta, radach dzielnic oraz Sejmiku potrzebne są osoby, którym zależy na takiej współpracy i mają w tej współpracy doświadczenie. Radni miejscy i dzielnicowi powinni być w stałym kontakcie z radnymi wojewódzkimi i współpracować z nimi, powinni uczestniczyć w sesjach i komisjach tego drugiego szczebla samorządu. Jeżeli tylko powierzą mi Państwo możliwość pełnienia funkcji publicznych, na pewno będę starał się wdrożyć taki model współdziałania, kontynuując już podjęte przeze mnie projekty na szczeblu wojewódzkim.

Moje pomysły na działania podejmowane przez Sejmik i Marszałka w kadencji 2018-23

Będę starał się przekonać radnych Sejmiku oraz przyszłego Marszałka Województwa do realizacji następujących tematów:
1. Kontynuacja już prowadzonych projektów: autobusy transgraniczne, ochrona parków krajobrazowych, rolkostrada i skatepark oraz rewitalizacja parku przy Muzeum Lotnictwa, współpraca ze Słowacją
2. Przyjęcie Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości dla subregionu krakowskiego
3. Skuteczne działania antysmogowe w obwarzanku krakowskim – wprowadzenie zakazu palenia węglem w nowych budynkach, przyspieszenie wymiany pieców oraz programów osłonowych – wykorzystanie doświadczeń słowackich w tym zakresie, w przypadku których mogę służyć wiedzą ekspercką.
4. Program „Parki krajobrazowe bez smogu” – m. in. dopłaty do termomodernizacji budynków w parkach narodowych i krajobrazowych
5. Rozwój połączeń kolejowych w metropolii krakowskiej, w tym kolej aglomeracyjna na Małej i Dużej Obwodnicy Kolejowej, budowa przystanków kolejowych na obwodnicach.
6. Rozwój sieci tras rowerowych VeloMałopolska, oficjalna zmiana ich profilu na trasy rowerowo-rolkarskie, promocja turystyki rolkarskiej w Małopolsce.
7. Przyjęcie Uchwały Rolkarskiej dla Województwa Małopolskiego analogicznej do uchwały podjętej przez Miasto Kraków: m. in. zakaz stosowania kostki fazowanej na chodnikach należących do województwa (wzdłuż dróg wojewódzkich, przy instytucjach Województwa Małopolskiego). Opracowanie Wojewódzkich Standardów Pieszych na wzór analogicznych standardów, opracowywanych przez Kraków oraz stosowanych w Nowym Targu i Skawinie.

Polub Głosuj na Kubę na Facebooku i bądź na bieżąco

Jakub Łoginow – Wszystko się da, jeżeli robisz to z pasją