Małopolski Kombinat Nauki. Zobaczcie, jak świetnie Ostrawa zagospodarowała tereny pohutnicze

To już raczej nieuchronne. Po kilkudziesięciu latach produkcji, działalność hutnicza na terenie nowohuckiego Kombinatu jest sukcesywnie wygaszana. Możemy i powinniśmy ten proces spowalniać, by jednak utrzymać produkcję, ale procesów gospodarczych nie oszukamy, ekonomii nie zmienimy. Wielki piec raczej pozostanie wygaszony na stałe, z ogromnego terenu Kombinatu dotychczasowa działalność hutnicza pozostanie może na 20 procentach obszaru. Już teraz powinniśmy podjąć działania nad sensownym zagospodarowaniem pozostałych terenów, tak by zapewnić miejsca pracy, dać tym obszarom nowe narzędzia do rozwoju, zachować dla potomnych cenne przemysłowe dziedzictwo, wreszcie – zmienić charakter okolicy na bardziej przyjazny do życia dla mieszkańców Pleszowa, Branic, Chałupek, Ruszczy, Wadowa, Łuczanowic czy Krzesławic. To mieszkańcy osiedli otaczających Kombinat powinni być w tym procesie najważniejsi. Dlatego zanim napisałem ten tekst, zapytałem ich o zdanie w internetowej ankiecie, którą można znaleźć pod tym linkiem.

Czytaj dalej Małopolski Kombinat Nauki. Zobaczcie, jak świetnie Ostrawa zagospodarowała tereny pohutnicze

Ankieta dla krakowskich rolników i mieszkańców obrzeży Krakowa

Zachęcam do wypełnienia ankiety skierowanej do krakowskich rolników i mieszkańców obrzeży Krakowa oraz do udostępnienia linka do ankiety waszym sąsiadom i znajomym, których dotyczy ta tematyka.

W granicach administracyjnych Krakowa znajduje się sporo osiedli, które do dziś zachowały swój rolniczy charakter. Najwięcej jest ich na obrzeżach Nowej Huty: w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta, ale grunty rolne znajdują się też w Łęgu, Podgórzu, Swoszowicach, w Dzielnicy VIII Dębniki, w Olszanicy, Mydlnikach, Toniach czy Witkowicach. W niektórych przypadkach działalność rolnicza jest już szczątkowa i wypierana przez zabudowę deweloperską, ale też są propozycje wykupu takich terenów i urządzenia na nich parku lub lasu miejskiego. W innych przypadkach uprawa ziemi wciąż jest źródłem utrzymania lub ważną działalnością dodatkową dla większości lub sporej części mieszkańców danego osiedla.

Autorem ankiety jest Jakub Łoginow – radny Dzielnicy XIV Czyżyny, w wyborach z 2018 roku kandydat do Rady Miasta z okręgu obejmującego Czyżyny, Mistrzejowice i Wzgórza Krzesławickie (954 głosy), obecnie doradca klubu radnych miejskich „Kraków dla Mieszkańców” Łukasza Gibały ds. m. in. osiedli peryferyjnych i autor projektów interpelacji. Celem ankiety jest poznanie waszych opinii, uwag, potrzeb i propozycji tak aby można było wykorzystać te informacje dla podejmowania interwencji i pomocy Mieszkańcom w ramach działalności klubu radnych i stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”.

Przejdź do ankiety